Հայրենական և միջազգային առաջատար ԶԼՄ-ները ՀՀ աշխարհաքաղաքական կողմնորոշման դիսկուրսում (2010-2015 թթ.) / The leading local and international mass media in the discourse of the geopolitical orientation of Armenia (2010-2015)

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Սարգսյան, Դավիթ Վահանի / Sargsyan Davit
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Ժամանակակից փուլում աշխարհում և մեր տարածաշրջանում բուռն թափով ընթացող ինտեգրացիոն գործընթացների համապատկերում պետությունները լրջորեն զբաղվում են ոչ միայն դրանց աշխարհաքաղաքական, տնտեսական, սոցիոմշակութային և քաղաքակրթական, այլև տեղեկատվական հայեցակետերով / В диссертационной работе рассмотрены основополагающие особенности освещения интеграционных процессов Армении в отечественных, европейских и евразийских СМИ / The dissertation is devoted to the main features of the coverage of the integration processes in Armenia in domestic, European and Eurasian media
Description
Ժ.01.06 «Ժուռնալիստիկա» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Մ. Մ. Հովսեփյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Ս. Երիցյան, Ա. Ռ. Մենեմշյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի հայ հասարակական-քաղաքական մտքի և պատմության բաժին ; Ատենախոսություն՝ 182 էջ, սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Ժուռնալիստիկա / Journalism
Citation