Հետազոտության ու մշակումների գործընթացների և համակարգային ռիսկի փոխազդեցության հիմնախնդիրները (Թեհրանի ֆոնդային բորսայի օրինակով) / Issues of the interplay of r&d processes with systematic risk (On the example of the Tehran stock exchange

No Thumbnail Available
Date
2019
Authors
Խեդեր, Ալաղի / Kheder Alaghi
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Abstract
Զարգացած տնտեսություն ունեցող երկրներում գնալով մեծանում է հետազոտության ու մշակումների գործընթացի (այսուհետ ՀՈՒՄ) դերը ֆոնդային բորսայում ցուցակված ընկերությունների ֆինանսական ցուցանիշների բարելավման գործում / Диссертация посвящена проблемам взаимодействия процессов исследований и разработок и системных рисков на примере фондовой биржи Тегерана / The dissertation thesis displays the interplay of R&D processes and the systemic risk on the example of Tehran Stock Exchange
Description
Ը.00.03 «Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2019 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Հ. Բայադյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Հ. Գ. Մնացականյան, Վ. Մ. Խաչատրյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայ-Ռուսական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation