Դիսկրետ մոդելներում մասնակի բնութագրմամբ տրվող կառուցվածքների գոյություն, կառուցում, նկարագրում / Existence, construction and description of structures given by partial characterization in discrete models

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Սահակյան, Հասմիկ Արտեմի / Sahakyan Hasmik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ
Abstract
Աշխատանքը նվիրված է դիսկրետ մոդելավորման մաթեմատիկական խնդիրների ուսումնասիրմանը: Դիսկրետ մոդելները, որոնցում հայտնի են առարկայի միայն որոշակի մասնակի բնութագրեր, առնչվում են ըստ տրված բնութագրերի առարկայի գոյության, կառուցման և նկարագրման խնդիրների հետ / Работа посвящена изучению математических задач дискретного моделирования. Дискретные модели, в которых известны частичные характеристики данного объекта, связаны с задачами существования, построения и описания объектов с данными характеристиками / This work is about the studies of mathematical problems of discrete modeling. The discrete models, in which only certain partial characteristics of a given object are known, are connected to the problems of existence, construction and description of objects by the given characteristics
Description
Ե.13.05 «Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում ; Գիտական խորհրդատու՝ Լ. Հ . Ասլանյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Հ. Խաչատրյան, Մ. Դայդե, Յ. Ռ. Հակոբյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 244 էջ, սեղմագիր՝ 38 էջ։
Keywords
Ինֆորմատիկա և համակարգչային համակարգեր / Informatics & Computer Systems 
Citation