Հայերեն ձեռագրերի կազմերը և արձանագրություն-հիշատակարանները / Armenian manuscript bindings and inscription-colophons

No Thumbnail Available
Date
2005
Authors
Մալխասյան, Արմեն Ապավենի / Malkhasyan Armen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Abstract
Հայերեն ձեռագրերի կազմերին արված արձանագրություն-հիշատակարանները, ի տարբերություն ձեռագրերի բուն հիշատակարանների, գրչության արվեստի առավել քիչ ուսումնասիրված աղբյուրներից են / Эпиграфические колофоны, выдавленные на переплетах армянских рукописей, в отличие от памятних записей, являются малоизученными образцами искусства письма / Despite the fact that bookbinding had become a highly developed art in medieval Armenia the inscription-colophons, made on the bindings of the Armenian manuscripts
Description
է.00.03 «Հնագիտություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2005 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Մ. Ս. Շիրինյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ի. Գ. Ղարիբյան, Ա. Հ. Ղազարոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի պատմության թանգարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation