Проблемы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав на музыкальные произведения в Республике Армения / Երաժշտական ստեղծագործությունների նկատմամբ հեղինակային և հարակից իրավունքների քաղաքացիաիրավական պաշտպանության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում / Issues of civil legal protection of copyright and related rights in musical works in the Republic of Armenia

No Thumbnail Available
Date
2018, 2019
Authors
Հովհաննիսյան, Նաիրա Արմենի / Hovhannisyan Naira
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) hամալսարան
Abstract
На современном этапе развития общества и экономики Республики Армения стремительно растет роль результатов интеллектуальной деятельности, в том числе объектов авторских прав / Հայաստանի Հանրապետության հասարակության և տնտեսության զարգացման ներկա փուլում արագորեն աճում է մտավոր գործունեության արդյունքների, այդ թվում՝ երաժշտական ստեղծագործությունների որպես հեղինակային իրավունքի յուրահատուկ օբյեկտների դերը / At the current stage of the society and economy development in the Republic of Armenia rapidly increases the role of results of intellectual activity, including the role of musical works as unique copyright objects
Description
ԺԲ.00.03 «Մասնավոր իրավունք (քաղաքացիական, առևտրային (կոմերցիոն), միջազգային մասնավոր, ընտանեկան, աշխատանքային, սոցիալական ապահովության իրավունք)» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Գ. Դավթյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ն. Վ. Կոզլովա, Ս. Ս. Գրիգորյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ ; Ատենախոսություն՝ 148 էջ, սեղմագիր՝ 20 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation