Դեբեդ գետի հովտի վայրի պտղատու թփատեսակների կենսա-էկոլոգիական առանձնահատկությունները տարբեր միկրոկլիմայական պայմաններում

No Thumbnail Available
Date
2009
Authors
Ասատրյան, Նազելի Ղարիբի / Asatryan Nazeli
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ
Abstract
Դեբեդ գետի հովտի էկոլոգիական պայմանների խայտաբղետությամբ բնութագրվող մակրո և միկրո ռելիեֆում աճող տարատեսակ թփատեսակների շարքում ծանրակշիռ տեղ են զբաղեցնում վայրի պտղատուները / В составе дендрофлоры долины реки Дебет представлены многочисленные виды кустарников (38 видов), среди которых особенно важное значение имеют дикие плодовые (11 видов)
Description
Գ.00.05 «Բուսաբանություն» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2009 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ռ. Հ. Եդոյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Ն. Զիրոյան, Ժ. Ա. Հակոբյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation