Ուսանողների ստեղծագործական կարողությունների զարգացումն արվեստագիտական առարկաների ուսուցման գործընթացում / Developing student's creative skills within teaching artsubjects

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Իսկոյան, Լիլիթ Ամրաստանի / Iskoyan lilit
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Ժամանակակից հասարակությանն անհրաժեշտ են ստեղծագործաբար մտածող, ազգային և համաշխարհային մշակութային արժեքները կրող, դրանք հարստացնող ու փոխանցող անդամներ: Փոխակերպվող հասարակության զարգացման արդի միտումները կրթական համակարգին թելադրում են նոր չափանիշներին համապատասխան մասնագետի պատրաստում՝ ունակ մասնագիտական մշտական աճի, սոցիալական և մասնագիտական շարժունության, իմացական, հոգևոր, մշակութային ոլորտներում ներդաշնակ կենսագործունեության / Современные тенденции развития трансформирующегося общества предполагают неуклонный рост основного человеческого капитала интеллекта, a также творческих способностей и компетентности, удельный вес которых на сегодняшний день достаточно высок / The modern tendencies of development within transforming society suggest that the human capital is infinitely enhanced by intelligence, creativity, competence, whose share today is extremely high
Description
ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (կերպարվեստ) մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Հ. Հ. Հակոբյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Յ. Վ. Յուզբաշյան, Ա. Պ. Քեշիշյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation