Սահմանադրական դատարանի որոշուսների տեղը ՀՀ իրավական համակարգում և դրանց դերը սահմանադրության կայունության ապահովման գործում / The place of the Constitutional Court decisions in the legal system of the Republic of Armenia and their role in ensuring the stability of the constitution

No Thumbnail Available
Date
2012
Authors
Մանասյան, Անահիտ Արտյոմի / Manasyan Anahit
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Վերը շարադրվածը հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ Սահմանադրության կայունության ու զարգացման, այդ բնագավառում ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումների դերի, դրանց բնույթի, որոշումներում արտահայտվող իրավական դիրքորոշումների, Սահմանադրության պաշտոնական մեկնաբանության և քննարկվող որոշումների կատարման կառուցակարգերի առնչությամբ միասնական ու մշակված տեսության բացակայությունը հանգեցրել է նաև գործնական լուրջ հիմնախնդիրների, որոնք պահանջում եմ հրատապ լուծում ու վկայում են ատենախոսության թեմայի արդիականության մասին / Диссертация посвящена раскрытию ряда вопросов относительно правовой природы решений Конституционного Суда Республики Армения и их правовых последствий, a также роли обсуждаемых актов в обеспечении стабильности Конституции / The dissertation is dedicated to revelation of a number of issues concerning the legal character of the RA Constitutional Court decisions and their legal consequences, as well as to the role of the discussed acts in ensuring the stability of the Constitution
Description
ԺԲ.00.02 «Հանրային իրավունք-սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2012 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Գ. Հարությունյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Վ. Ստեփանյան, Լ. Ա. Հակոբյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա ; Սեղմագիր՝ 30 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation