Միջնադարյան Արցախի գյուղատնտեսական մշակույթն ըստ Տիգրանակերտի պեղումների նյութերի / The agriculture of medieval Artsakh according to the results of the archaeological research

No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Հովսեփյան, Ռուբեն Լեոնիդի / Hovsepyan Ruben
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Abstract
Արցախի Տիգրանակերտ քաղաքը հիմնադրվել է մ. թ. ա. I դարում Տիգրան Բ Մեծ (մ. թ. ա. 95-55 թթ.) արքայի կողմից և գտնվում է Խաչենագետի ներքնահովտում, այնտեղ, ուր Արցախյան լեռնաշղթան ձուլվում է Արցախյան հարթավայրի հետ, և որտեղով հնում հյուսիս-արևմուտքից դեպի հարավ- արևելք ձգվող մոտավոր գծով իրարից բաժանվում էին Մեծ Հայքի Արցախ և Ուտիք նահանգները / Арцахский Тигранакерт был основан в I в. до н. э. царем Тиграном Великим (95-55 гг. до н. э.). Территория города распологается в нижнем течении реки Хаченагет, на одной из сравнительно низких возвышенностей склона горы Ванкасар и на впадине близ этого склона, рядом с Царскими родниками(Шахбулаг) / Artsakh's Tigranakert was founded in 1st century B.C. by the king Tigran the Great (95-55 B.C.)
Description
Է.00.03 ‹‹Հնագիտություն›› մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ hնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Հ. Լ. Պետրոսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ի. Գ. Ղարիբյան, Ա. Լ. Զոհրաբյան ; Առաջատար կազմակերպություն ՝ ՀՊԹ հնագիտության բաժին ; Ատենախոսություն՝ 171 էջ, սեղմագիր՝ 18 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation