Синтез и превращения новых биологически активных производных конденсированных тиено [2,3-b] пиридинов / Կոնդենսված թիենո [2,3-b] պիրիդինների նոր կենսաբանորեն ակտիվ ածանցյալների սինթեզը և փոխարկումները / Synthesis and transformations of new biologically active derivatives of condensed thieno [2,3-b] pyridines

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Հարությունյան, Արփինե Սաշայի / Harutyunyan Arpine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Abstract
Используя удобные функциональные группы в тиофеновом и пиридиновом кольцах тиено[2,3-b]пиридинонов синтезированы как новые конденсированные производные последних, так и соединения с различными заместителями, удобными для дальнейших синтезов / Ատենախոսությունը նվիրված է թիենո [2,3-b] պիրիդինների նոր ֆունկցիոնալ և համակցված ածանցյալների սինթեզին և հատկությունների ուսումնասիրությանը, ինչպես նաև սինթեզված միացությունների կառուցվածքի և կենսաբանական ակտիվության միջև կապի հայտնաբերմանը / The dissertation is dedicated to the synthesis of novel functional and fused derivatives of thieno [2,3-b] pyridines, as well as studying of the properties and connections between chemical structure and biological activity of the synthesized compounds
Description
Բ.00.03 «Օրգանական քիմիա» և «Կենսօրգանական քիմիա» մասնագիտություններով քիմիական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն ; Գիտական ղեկավարներ` Ա․ Ս․ Նորավյան, Ե․ Գ․ Պարոնիկյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ`Մ. Ժ. Հովակիմյան, Ս. Հ. Գաբրիելյան ; Առաջատար կազմակերպություն`Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 23 Էջ։
Keywords
Քիմիական գիտություններ / Chemistry
Citation