Филон Александрийский в армянской средневековой герменевтике / Փիլոն Ալեքսանդրացին հայ միջնադարյան մեկնություններում

No Thumbnail Available
Date
2003
Authors
Վարդազարյան, Օլգա Սերգեյի / Vardazaryan Olga
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Судьба наследия Филона Александрийского в истории христианской мысли восстанавливается сегодня в основном по греческим и латинским литературным источникам; неисследованной, однако, остается рецепция его идей в восточной, и в особенности в армянской интеллектуальной среде / Փիլոն Ալեքսանդրացու հայերեն թարգմանված աշխատությունների հայ միջնադարյան լուծմունքները (ԺԲ-ԺԴ դդ.), հատկապես «պատճառները» (մեկնողական ընթերցանությունների ներածական դասախոսությունները) ուշագրավ դատողություններ են պարունակում այս հեղինակի անձնավորության և ստեղծագործական ժառանգության մասին
Description
Թ.00.02 «Փիլիսոփայության պատմություն» մասնագիտությամբ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2003 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Ս. Արևշատյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Հ. Ղ. Միրզոյան, Ա. Ա. Մինասյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Փիլիսոփայական գիտություններ / Philosophy
Citation