Դասական տարածությունների թազազիվո երկրաչափության որոշ խնդիրներ

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Հակոբյան, Նեկտար Սպարտակի / Hakobyan Nektar
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ)
Abstract
Ատենախոսության առաջին գլուխը կազմված է երեք պարագրաֆներից, կրում է նախապատրաստական բնույթ: Առաջին գլխի 81-ում տրված են անհրաժեշտ տեղեկություններ բազմաձևությունների, շերտավորված և շոշափող տարածությունների տեսություններից: Առաջին գլխի $2-ում նկարագրված են արտաքին ձևերի մեթոդի տարրերը բազմաձևությունների վրա, նշված են աֆինական կապակցության, կովարիանտ ածանցյալի հասկացությունները, Կարտանի կառուցվածքային հավասարումները: Առաջին գլխի 83-ում տրված են անհրաժեշտ տեղեկություններ ֆիզիկայից, նկարագրված են Մինկովսկու տարածությունը, Կալուցա-Քլայնի տեսությունը / The second chapter is devoted to the study of hypermanifolds in Minkowski and Minkowski double spaces / Первая глава диссертации посвящена предварительным понятиям: приведены необходимые сведения из теории многообразий, расслоенных касательных пространств, также изложен метод внешних форм Картана, геометрии Минковского теории относительности
Description
Ա.01.04 «Երկրաչափություն և տոպոլոգիա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ;Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՊՃՀ-ի գիտական խորհրդի նիստում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Ք. Հարությունյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ 3. Միկեշ, Վ. Կ. Ոսկանյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ԵՊՀ ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation