Բախթիարներ, ծեսեր, հավատալիքներ, կենցաղավարություն / Bakhtiars: rites, beliefs, mode of life

No Thumbnail Available
Date
2012
Authors
Շահբազի, Մոհամմադռեզա / Shahbazi Mohammadreza
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Abstract
Ներկայացվող ատենախոսությունը «Բախթիարներ. ծեսեր, հավատալիքներ, կենցաղավարություն», նվիրված է իրանական էթնիկ մի խմբի բախթիարների ավանդույթների, դավանական դրսևորումների և ծեսերի ուսումնասիրությանը, որը կոչված է համաբերելու ոչ միայն իրանական, այլ նաև ընդհանուր ազգագրության հետազոտման ձեռքբերումները / Подробное и всестороннее исследование культуры, этнографии, истории этнических групп Ирана невозможно осуществить без синхронного и диахронного изучения различных племен Ирана / Detailed and comprehensive investigation of culture, ethnography, history of ethnic groups in Iran is impossible to carry out without synchronic and diachronic study of diverse tribes of Iran
Description
Է. 00.04 «Ազգագրություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2012 ; Ասենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Ա. Առաքելովա ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Է. Խ. Պետրոսյան, Ռ. Ս. Սմբատյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիր, Հայոց ազգագրության և ազատագրական պայքարի պատմության ազգային թանգարան ; Սեղմագիր՝ 30 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation