Ջավախքի հրաբխային բարձրավանդակի սեյսմիկությունը և երկրակեղևի ժամանակակից լարվածադեֆորմացիոն դաշտի առանձնահատկությունների վերլուծությունը / Seismicity of the volcanic highland of Javakheti and analysis of the features of the recent strain field of the earth crust

No Thumbnail Available
Date
2019
Authors
Սահակյան, Էլյա Էմիլի / Sahakyan Elya
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ
Abstract
Արաբական և Եվրասիական սալերի բախման (կոլիզիայի) գոտու կառուցվածքային միավորների շարքում Ջավախքի հրաբխային բարձրավանդակը հատուկ տեղ է զբաղեցնում՝ պայմանավորված իր երկրաբանական կառուցվածքի, հրաբխականության և տեկտոնական ակտիվության առանձնահատկություններով / Коллизия Аравийской и Евразийской плит и блоковое строение земной коры являются причиной непрерывных изменений напряженно-деформированного поля вулканического нагорья Джавахка и сопредельных территорий / The collision of the Arabian and Eurasian plates and block structure of the Earth crust have caused continuous changes of the strain field in the volcanic Javakheti Highland and the adjacent areas
Description
ԻԴ.01.08 «Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման երկրաֆիզիկական մեթոդներ» մասնագիտությամբ երկրաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2019 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Ս. Կարախանյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Ա. Մ․ Ավետիսյան, Վ. Ս․ Բալասանյան ; Առաջատար կազմակերպություն` Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն ՊՈԱԿ (ՍՊՏԾ) ; Ատենախոսություն՝ 163 էջ, սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Գիտություններ Երկրի մասին / Earth Science
Citation