Некоторые эпидемиологические, клинико-лабораторные показатели поражений полости pтa при сахарном диабете и патогенетическая терапия диабетического пародонтолиза / Բերանի խոռոչի ախտահարումների որոշ համաճարակաբանական կլինիկո-լաբորատոր ցուցանիշները շաքարախտի ժամանակ և դիաբետիկ պարոդոնտոլիզի ախտածնական բուժումը

No Thumbnail Available
Date
1999
Authors
Եսայան, Զավեն Վալերիի / Yesayan Zaven
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԱՆ Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան
Abstract
Среди множества диабетических осложнений (ангио-, нейро-, нефропатии и др.) особое место занимают патологические проявления в органах и тканях полости рта / Շաքարախտով տառապող 375 անձանց մոտ իրականացվել են համաճարակաբանական, կլինիկո-լաբորատոր հետազոտություններ, որոնց նպատակն է ուսումնասիրել բերանի խոռոչի օրգանների ախտահարումների տարածվածությունը, կլինիկական առանձնահատկությունները և շաքարախտային պարոդոնտոլիզի ախտածնական բուժման հարցերը
Description
ԺԴ.00.12 «Ստոմատոլոգիա» մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-1999 ; Ատենախոսության թեման հաստատված է ԵրՊԲՀ և ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Գ. Տատինցյան ; Գիտական խորհրդատու՝ Վ. Մ. Հարությունյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Կ. Վ. Լալայան, Գ. Ա. Ղազարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՊՆ կենտրոնական զինվորական հոսպիտալ ; Սեղմագիր՝ 20 էջ։
Keywords
Բժշկություն, բժշկական գիտություններ / Medicine, Medical Sciences
Citation