Դեռահասների մտքի ուղիղ և հետադարձ ընթացքների ձևավորումը որպես տեսական մտածողության միջոց

No Thumbnail Available
Date
2002
Authors
Սահակյան, Անահիտ Ռուբենի / Sahakyan Anahit
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Ատենախոսության նպատակն է՝ պարզաբանել մտքի առաջադեմ և հակառակ ընթացքի ձևավորման պայմաններն ու օրինաչափությունները՝ համեմատելով ընդհանուր ուսուցման տեսության սկզբունքներին համապատասխանող դասընթացի և վերապատրաստման ավանդական տիպի արդյունքները / Целью исследования диссертационной работы является выяснение условий и закономерностей формирования прямого и обратного хода мысли с помощью сравнения результатов традиционного вида обучения и обучения, соответствующего принципам теории обобщающего обучения
Description
ԺԹ.00.05 «Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն» մասնագիտությամբ հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2002 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հոգեբանության և մանկավարժության ֆակուլտետի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Կ. Վ. Ոսկանյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Ջ. Արզումանյան, Վ. Հ. Միքայելյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի մանկավարժական ինստիտուտի հոգեբանության ամբիոն ; Սեղմագիր՝ 27 էջ։
Keywords
Հոգեբանական գիտություններ / Psychology
Citation