Alcaligenaceae ընտանիքի նոր տեսակի մանրէներից d-ամինաացիլազի անջատումը, բնութագրումը և կիրառման հնարավորությունները / Isolation, characterization and possibilities of application of daminoacylase isolated from new microbs of Alcaligenaceae family

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Մխիթարյան, Աննա Վարդգեսի / Mkhitaryan Anna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ
Abstract
Համաշխարհային շուկայում սպիտակուցային և ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների պահանջարկի մեծացմանը զուգընթաց մեծանում է նաև դրանց նկատմամբ հետաքրքրությունը և փնտրվում են վերջիններիս ստացման նորագույն եղանակներ, որոնք առավել նպատակահարմար և գործնականում կիրառելի կլինեն / Параллельно с повышением спроса на белковые и небелковые аминокислоты на мировом рынке, также увеличивается интерес к этим веществам и разыскиваются инновационные способы получения последних, которые были бы наиболее приемлемыми ипрактичными в исполнении / In parallel with the increase in demand for protein and non-protein amino acids in the global market is also increasing interest in these substances and sought innovative ways to get the latest, which would be the most appropriate and practical to implement
Description
Գ.00.14 «Կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ-ում (ներկայում ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ) ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Ա. Համբարձումյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ժ. Ի. Հակոբյան, Պ. Վ. Թոզալաքյան ; Առաջատար կազմակերպություն` ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation