Կիսահաղորդչային էպիտաքսիալ նանոկառուցվածքների և դրանց հիման վրա միջին ենթակարմիր տիրույթի ֆոտոընդունիչների ստեղծում և հետազոտում

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Ղամբարյան, Կարեն Մարտինի / Ghambaryan Karen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Վերջին տարիներին կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի, տեխնոլոգիայի և ընդհանուր նյութագիտության զարգացումը բերել է նոր գիտական ուղղությունների՝ նանոէլեկտրոնիկայի, նանոտեխնոլոգիայի և սպինտրոնիկայի զարգացմանը / Диссертационная работа посвящена выращиванию и исследованию полупроводниковых эпитаксиальных наноструктур и фотоприемников среднего инфракрасного диапазона на их основе / Present dissertation describes the growth and investigation of semiconductor epitaxial nanostructures and mid-infrared photodetectors based on them
Description
Ա.04.10 «Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական խորհրդատու` Վ. Մ. Հարությունյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Է. Մ. Ղազարյան, Ս. Լ. Հարությունյան, Հ. Ն. Երիցյան ; Առաջատար կազմակերպություն` Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 40 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation