Երևան քաղաքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները / Socio-economic development problems of the city of Yerevan

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Մարգարյան, Sարոն Անդրանիկի / Margaryan Taron
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Abstract
Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման համակարգի ամրապնդման և տարածական տնտեսական զարգացման բարեփոխումների շրջանականերում առանցքային նշանակություն ունի երկրի քաղաքային և գյուղական համայնքների տնտեսական և սոցիալական զարգացման պլանավորումը, քաղաքականության մշակումը և իրականացումը / В настоящее время перед территориальной политикой РА стоят многочисленные проблемы социально-экономического развития общин, в том числе города Еревана, необходимость решения которых исходит из первооче-редных задач развития экономики РА и экономического и социального значения столицы / At present the territorial policy of the Republic of Armenia is facing many problems of social and economic development of communities, including the city of Yerevan, the need for solutions of which is based on the development priorities of economy and the economic and social importance of the capital
Description
Ը.00.02 «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Կ. Լ. Աթոյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Ե. Զաքարյան, Ա. Ա. Բաղդասարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 27 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation