Генотоксические, молекулярно-ципогенетичес эпигенетическив эффекты микотоксинов и их комбинации in vivo и in vitro / Միկոտոքսինների և դրանց համակցության գենաթունային, մոլեկուլային-բջզագենետիկա և էպիգենետիկական էֆեկտները in vivo և in vitro / Genotoxic, molecular-cytogenetic and epigenetic effects of mycotoxins and their combination in vivo and in vitro

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Հարությունյան, Տիգրան Աշոտի / Harutyunyan Tigran
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
По данным ВОЗ, ежегодно загрязнению микотоксинами подвергается не менее 25% всех продовольственных ресурсов. Продуцентами микотоксинов являются многочисленные виды грибов, среди которых доминируют представители родов Fusarium, Aspergillus и Penicillium / Ատենախոսական աշխատանքը նվիրված է աֆլատոքսին B1-ի (ԱՖB1), օխրատոքսին A-ի (OSA), զեարալենոնի (ԶԵԱ) և դրանց համակցության գենաթունային ազդեցության ուսումնասիրմանն առնետների ոսկրածուծի բջիջներում և արյան լեյկոցիտներում, և բջջաթունային հատկությունների ուսումնասիրմանն առնետների հեպատոցիտներում in vivo / The aim of our research was the investigation of genotoxic effects of several micotoxins (aflatoxin В1 (AFB1), ochratoxin A (ОТА), zearalenone (ZEA) and their combinations) in rat bone marrow cells and blood leukocytes, and cytotoxic effects in rat hepatocytes in vivo
Description
Գ.00.15 «Գենետիկա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ռ. Մ. Հարությունյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Պ. Հ. Վարդևանյան, Դ. Թ. Բաբիկյան ; Առաջատար կազմակերպություն` ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation