Ազա-Միքայելի ռեակցիան ազոլների շարքում և ստացված ադդուկտների հետագա փոխարկումները / Aza-Michael reaction through azoles and further transformation of obtained adducts

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Խաչատրյան, Հասմիկ Նվերի / Khachatryan Hasmik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Abstract
Ժամանակակից օրգանական սինթեզի կարևոր խնդիրներից է ստանալ այնպիսի միացություններ, որոնք օժտված կլինեն կենսաբանական ակտիվությամբ և հնարավոր կլինեն կիրառել բժշկության մեջ՝ կասեցնելով տարբեր ախտաբանական գործընթացների զարգացումը / Исследована реакция Аза- ихаэля среди азолов (пиразол, 3(5)-метилпиразол, 3,5-диметилпиразол, 1,2,4-триазол, имидазол, тетразол) с метилвинилкетоном, которая проводилась в массе в отсутствие катализатора / The Aza-Michael reaction of azoles (pyrazole, 3(5)-methylpyrazole, 3,5-dimethylpyrazole, 1,2,4-triazole, imidazole, tetrazole) with methylvinilketone was carried out in the absence of a catalyst
Description
Բ.00.03 «Օրգանական քիմիա» մասնագիտությամբ քիմիական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագոծական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնում ; Գիտական ղեկավար՝ Հ. Ս. Աթթարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Ս. Սարգսյան, Ա. Լ. Գյուլբուդաղյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 102 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Քիմիական գիտություններ / Chemistry
Citation