Пути развития армянской музыкально-эстетической мысли (вторая половина XIX-XXвв.) / Հայ երաժշտագեղագիտական մտքի զարգացման ուղիները (XIX դարի երկրորդ կես - XX դար) / Paths of development of Armenian musical-aesthetic thought (second half of the XIX-XX centuries)

No Thumbnail Available
Date
2019
Authors
Մավիսաքալյան, Մարինե Մելիքի / Mavisakalyan Marine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ
Abstract
Вторая половина XIX-XX вв. - один из важнейших этапов истории армянской музыкальной культуры - период формирования и стремительного развития национальной композиторской школы, увенчанного значительными достижениями практически во всех музыкальных жанрах, с одновременным расцветом исполнительского искусства и музыкознания / Ատենախոսությունը նվիրված է XIX դարի երկրորդ կեսի-XX դարի հայ երաժշտական գեղագիտության հիմնական միտումների ուսումնասիրմանը / The above presented dissertation is dedicated to the study of main tendencies in Armenian musical aesthetics of the second half of 19th and 20th centuries
Description
ԺԷ.00.02 «Երաժշտական արվեստ» մասնագիտությամբ արվեստագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2019 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա․ Գ․ Ասատրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա․ Ս․ Արևշատյան, Լ․ Զ․ Սահակյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 110 էջ, սեղմագիր՝ 26 էջ :
Keywords
Արվեստագիտություն / Art
Citation