Применение графов пересечений задачах трассировки / Հատումների գրաֆների կիրառությունը ուղեգծման խնդիրներում / Application of intersection graphs in routing problems

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Փիլիպոսյան, Էդուարդ Տիգրանի / Piliposyan Eduard
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ
Abstract
Интенсивное развитие вычислительной техники, многократное уменьшение размеров и усовершенствование важнейших характеристик современных электронных устройств достигаются в результате внедрения новых технологий проектирования и конструирования / Հաշվողական տեխնիկայի բուռն զարգացումը, ժամանակակից էլեկտրոնային սարքավորումների չափսերի բազմակի փոքրացումն ու կարևորագույն բնութագրիչների աննախադեպ բարելավումը հնարավոր են դառնում ի շնորհիվ այդ սարքավորումների նախագծման ու պատրաստման նոր տեխնոլոգիաների ներդրման / The great boost in computing technology development, the drastic decrease in physical size of modern electronic devices and the unprecedented improvement of the most important characteristics are made possible due to the new technologies of design and integration of these devices
Description
Ե.13.05 «Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրային համալիրներ» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ի. Ա. Կարապետյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Լ. Ա. Ասլանյան, Ն. Խ․ Խաչատրյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Ինֆորմատիկա և համակարգչային համակարգեր / Informatics & Computer Systems 
Citation