Նյութեր մասսայական գրադարանների աշխատողների սեմինար պարապմունքների համար

No Thumbnail Available
Date
1964
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՍՍՌ Կուլտուրայի մինիստրություն ; Ալ. Մյասնիկյանի անվան պետական ռեսպուբլիկական գրադարանի գրադարանագիտության մեթոդական բաժին
Abstract
Մասսայական գրադարանների աշխատողների սեմինար պարապմունքների, կոմունիստական դաստիարակության վերաբերյալ հանձնարարական գրականության ցանկ
Description
Խմբ.՝ Հր. Կոստիկյան ; Տեխ․ խմբ՝․ Հ Մարտիրոսյան. - Երևան, 1964. - 64 էջ ; 20 սմ.
Keywords
Գրադարանագիտություն, մատենագիտություն և արխիվավարություն
Citation