Նախադպրոցականի խոսքի լեզվաբանական վերլուծությունը որպես կրթական ծրագրի մշակման հիմք / The linguistic analysis of preschooler's speech as a basis of designing educational curriculum

No Thumbnail Available
Date
2019
Authors
Ամիրաղյան, Մարիաննա Գիգոլի / Amiraghyan Marianna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Կրթական բարեփոխումների արդի փուլում վերանայվում են կրթության բովանդակությունը, չափորոշիչները, կրթական ծրագրերը, ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կազմակերպման ձևերը, մեթոդները՝ առավել արդիական և հասարակության պահանջներին համահունչ դարձնելու համար / На современном этапе образовательных реформ пересмотр содержания образования, стандартов, образовательных программ дошкольного образования направлен на стимулирование самовыражения, самореализации и самоорганизации ребенка / At the present stage of educational reforms, the revision of the content of education, standards, educational curricula aims at stimulating child's self-expression, self-realization and self-organization
Description
ԺԳ.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2019 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Ա. Մարության ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ջ. Հ. Գյուլամիրյան, Լ. Հ. Հակոբյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation