Ուսուցման գործընթացում օտարերկրացի ուսանողների ինտեգրումը Հայաստանի սոցիալ-մշակութային միջավայր / Integration of foreign students in the socio-cultural environment of Armenia in the educational process

No Thumbnail Available
Date
2022
Authors
Ավետիսյան, Անահիտ Սանդրոյի / Avetisyan Anahit
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Սույն հետազոտության արդիականությունը պայմանավորված է ՀՀ կրթության համակարգում օտարերկրացի ուսանողների թվի անընդհատ ավելացմամբ, «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների կատարման, օտարերկրյա քաղաքացիների կրթության հետ կապված խնդիրների բացահայտման անհրաժեշտությամբ, օտարերկրացիների՝ Հայաստանի սոցիալ-մշակութային միջավայրին ինտեգրման գործընթացում լեզվի գործնական-կիրառական, ճանաչողական ու մշակութայիննշանակությամբ / Язык и культура имеют ключевое значение в интеграции иностранных студентов в социокультурную жизнь Армении. Трудности общения иностранных студентов в армянской социо-культурной среде свидетельствуют о необходимости изменения содержания образования и общей программы / Language and culture are of key importance in the integration of foreign students into the socio-cultural life of Armenia
Description
ԺԳ.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2022; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Հ. Հ. Պետրոսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ռ. Ա. Մարդոյան, Լ. Խ. Հայրապետյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation