Ամերիկյան բողոքական միսիոներների գործունեությունն Արևմտյան Հայաստանում 19-րդ դարի սկզբից մինչև 1880-ական թվականների կեսերը

No Thumbnail Available
Date
2006
Authors
Փայասլյան, Ստեփան Հայկի / Payaslyan Stepan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ
Abstract
Մեր ատենախոսության նպատակն է հրապարակի վրա առկա սկզբնաղբյուրների ու փաստական նյութի համադրմամբ ուսումնասիրել և լուսաբանել Արևմտյան Հայաստանում և Փոքր Ասիայի հայաբնակ վայրերում ամերիկյան բողոքական միսիոներների ծավալած գործունեությունը 19-րդ դարի 20-ական թվականներից մինչև 80-ական թվականների կեսերը / Цель реферируемой диссертации-сопоставить имеющиеся по исследуемой теме первоисточники и фактические материалы, изучить и осветить деятельность американских миссионеров-протестантов, развернутую в Западной Армении и местностях Малой Азии, густо населенных армянами, начиная с 20-х годов 19 - го века до середины 80-х годов
Description
է.00.01 «Հայոց պատմություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2006 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Ռ. Օ. Սահակյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ն. Բ. Սարուխանյան, Ռ. Հ. Գասպարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation