Углубленное обучение русскому языку в армянской школе как инновационная педагогическая система (принципы проектирования и опыт реализации) / Հայկական դպրոցներում ռուսաց լեզվի խորացված մանկավարժական ուսուցումը որպես նորույթային համակարգ / նախագծման սկզբունքները և իրականացման փորձը/

No Thumbnail Available
Date
2004
Authors
Բալասանյան, Լիլյա Գուրգենի / Balasanyan Lilya
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
За последние годы современная армянская школа была призвана peшить серьезные воспитательные образовательные задачи, найти наиболее эффективные пути обучения русскому языку как иностранному / Հետզոտության արդիականությունը պայմանավորված է հայկական դպրոցներում ռուսերենի ուսուցման բնագավառում Հայաստանի կրթական համակարգի արդիականացման անհրաժեշտությամբ, ռուսաց լեզվին ազատ տիրապետող անհատի պահանջվածությամբ, որպես հասարակամշակութային հաղորդակցության տարբեր ոլորտներում՝ բարոյահոգեբանական առաջընթացի ու մտավոր գործունեության միջոցի՝ կապված պետաքաղաքական վերակազմակերպման հետ
Description
ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (ռուսաց լեզու) մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2004 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական խորհրդի նիստում ; Գիտական ղեկավար՝ Բ. Մ. Եսաջանյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Գ. Աստվածատրյան, Կ. Մ. Թամիրօղլյան Առաջատար կազմակերպություն՝ Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 20 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation