Парадигмальный анализ этико-правовых концепций / Բարոյաիրավական հայեցակարգերի հարացուցային վերլուծություն / Paradigmatic analysis of the ethical and legal concepts

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Քալաշյան, Մարինա Արմենի / Kalashyan Marina
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Диссертация посвящена одной из важнейших проблем социальной философии, касающейся соотношения морали и права / Այս հետազոտությունը նվիրված է սոցիալական փիլիսոփայության հիմնական և առանցքային խնդիրներից մեկին բարոյականության և իրավունքի փոխհարաբերակցությանը / The thesis is devoted to one of the major problems of social philosophy concerning the relationship between morality and law
Description
Թ.00.04 «Սոցիալական փիլիսոփայություն, բարոյագիտություն» մասնագիտությամբ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար` Ս. Հ. Հովհաննիսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Ա. Հ. Սարգսյան, Կ. Է. Յարալյան ; Առաջատար կազմակերպություն` Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Փիլիսոփայական գիտություններ / Philosophy
Citation