Нелинейно-дисперсионные симиляритоны и их применения в сверхбыстрой оптике / Ոչ գծային-դիսպերսիոն սիմիլարիտոնները և նրանց կիրառությունները գերարագ օպտիկայում

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Եսայան, Գարեգին Լևոնի / Yesayan Garegin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Прогресс в технологии изготовления кварцевых оптических волоконных све товодов привел не только к революции в области волоконно-оптической связи, но и к появлению нового направления в науке – нелинейной волоконной оптики / Ատենախոսությունը նվիրված է գերկարճ իմպուլսների ոչ գծային – դիսպերսիոն ինքնազդեցության ուսումնասիրությանը մանրաթելային լուսատարերում՝ նպատակ ունենալով առանց ուժեղացման և առանց դիսպերսիայի բաշխվածության լուսատարերում սիմիլարիտոնների գեներացման հնարավորության բացահայտումը և այդպիսի սիմիլարիտոնների հատկությունների ուսումնասիրությունը, ինչպես նաև նրանց կիրառման հնարավորությունը գերարագ օպտիկայում ազդանշանների անալիզի և սինթեզի խնդիրներում / The thesis is devoted to the study of nonlinear-dispersive self-interaction of ultrashort pulses in optical fibers, with the aim to reveal opportunities for generating similaritons in conventional silica fibers without gain and distributed dispersion, and to study the properties of such similaritons and their application possibilities for the analysis and synthesis of signals in ultrafast optics
Description
Ա.04.21 «Լազերային ֆիզիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական խորհրդատու` Լ. Խ. Մուրադյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Ռ. Բ. Կոստանյան, Գ. Հ. Գրիգորյան, Ա. Հ. Գևորգյան ; Առաջատար կազմակերպություն` ՀՀ ԳԱԱ ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 34 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation