Пространственная дисперсия и когерентные процессы при распространении резонансного излучения в парах щелочных металлов / Տարածական դիսպերսիան և կոհերենտ երևույթներն ալկալի մետաղների գոլորշիներով ռեզոնանսային ճառագայթման տարածման ընթացքում / Spatial dispersion and coherent processes when resonance radiation propagates through alkali metal vapors

No Thumbnail Available
Date
2019
Authors
Խաչատրյան, Դավիթ Նիկոլայի / Khachatryan Davit
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Разработана самосогласованная теоретическая модель распространения резонансного излучения в интерферометре Фабри-Перо / Մշակվել է Ֆաբրի-Պերո ինտերֆերոմետրում ռեզոնանսային ճառագայթման տարածման համար ինքնահամաձայնեցված տեսական մոդել / We obtained a self-consistent theoretical model for propagation of resonance radiation in Fabry-Perot interferometer
Description
Ա.04.05 «Օպտիկա» մասնագիտությամբ Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2019 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Հ. Գրիգորյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Ժ. Մուրադյան, Գ. Գ. Դեմիրխանյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 101 էջ, սեղմագիր՝ 18 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation