Нелинейные колебания и устойчивость прямоугольных пластин, обтекаемых сверхзвуковым потоком газа / Գազի գերձայնային հոսքով շրջհոսվող ուղղանկյուն սալերի ոչ գծային տատանումները և կայունությունը / Nonlinear ostillations and stability of rectangular plates in supersonic gas flow

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Սաղոյան, Ռաֆայել Օնիկի / Saghoyan Rafayel
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտ
Abstract
Качественно новый уровень развития различных отраслей современного естествознания тесно связан с теоретическими и прикладными проблемами взаимодействия различных сред и полей / Ժամանակակից բնական գիտությունների տարբեր ճյուղերի զարգացման որակական նոր մակարդակը սերտորեն կապված է տարբեր միջավայրերի և դաշտերի փոխազդեցության տեսական և կիրառական խնդիրների հետ / A qualitatively new level of development of various branches of modern natural science is closely related to the theoretical and applied problems of interaction between different media and fields
Description
Ա․02.04 «Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատված է ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտում: Գիտական ղեկավար՝ Գ. Ե. Բաղդասարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Հ. Սարգսյան, Մ. Վ. Բելուբեկյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 119 էջ, սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation