Անգլերեն պատմագիտական տերմինաբանության ընտրությունը և մեթոդական տիպականացումը՝ որպես ուսումնական գործընթացի արդյունավետության բարձրացման պայման (ոչ լեզվական բուհերի համար)

No Thumbnail Available
Date
2006
Authors
Ասատրյան, Սուսաննա Պարգևի / Asatryan Susanna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Հետազոտության նպատակը՝ բարձր տեխնոլոգիաների և փորձնական համակարգչային ծրագրերի ներդրմամբ ոչ լեզվական բուհերում ժամանակակից անգլերենի պատմագիտական տերմինաբանության նվազագույն բառապաշարի ընտրության և մեթոդական տիպականացման սկզբունքների մշակումն ու համակարգումն է / Целью исследования является отбор научно-исторического терминологического минимума для чтения текстов по специальности, a также создание методической типологии отобранного материала на основе выделения отдельных типов слов по степени трудности их понимания в процессе чтения
Description
ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (անգլերեն լեզու)» մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2006 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Մ. Գ. Աստվածատրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ի. Կ. Կարապետյան, Կ. Մ. Կարապետյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation