Исследование видов эфедры, их вторичных метаболитов в культуре in vitro и разработка биотехнологии / Էֆեդրային տեսակների, դրանց երկրորդային մետաբոլիտների ուսումնասիրությունը in vitro մշակույթում և կենսատեխնոլոգիայի մշակումը / Investigation of ephedra spp in vitro, its secondary metabolites and development of biotechnology

No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Փարսաեիմեհր, Ալի Հասանի / Parsaeimehr Ali
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ
Abstract
Потенциальная возможность изолированных клеток высших растений синтезировать полезные метаболиты была выявлена еще в 1950-ых годах / Ատենախոսությունը նվիրված է մեծ պահանջարկ ունեցող դեղաբույս Ephedra L. (E.) ուսումնասիրությանը, որը օժտված է բարձր մետաբոլիկ ակտիվությամբ և գնահատվում է հատկապես էֆեդրինի պսևդոէֆեդրինի պարունակության շնորհիվ / Investigations were carried out to analyse demanded medicinal plant Ephedra, which has highly metabolic activity and valuable for ephedrine and pseudoephedrine production
Description
Գ.00.14 «Կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2011 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ԳԱԱ Գ. Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Է. Դ. Սարգսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Հ. Գ. Հովհաննիսյան, Գ. Գ. Սարգսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation