Տնտեսական գործունեության էկոլոգիական կարգավորման հիմնախնդիրները Լոռու մարզում / The issue of environmental regulation of the economic activities in the lori region

No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Հարությունյան, Հարություն Համազասպի / Harutyunyan Harutyun
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.
Abstract
ՀՀ-ում շրջակա միջավայրի gածր որակը, բնական ռեսուրսների էքստենսիվ օգտագործումը խորացրել է էկոլոգիական իրավիճակը, հատկապես մարզայային մակարդակով: Պետք է նշել, որ մարզային մակարդակով տնտեսական գործունեության էկոլոգիան անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրները լիարժեք ուսումնասիրված չեն, քանի որ եղած գիտակ ան վերլուծակ ան տվյալները վերաբերում են հիմնականում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությ ան գնահատմանը, իսկ էկոլոգիական ռիսկերի և վտանգների գնահատման վերջնարդյունքը հաճախ մնում է անորոշ / Объектом исследования является единая система развития секторальной деятельности экономической системы и обеспечения экологической безопасности марза Лори РА, а предметом исследования – выявление, систематизация проблем формирования опасных тенденций в сфере природоохраны и природопользования в Лорийской области РА и разработка областной системы организации и обеспечения экологической безопасности / The object of the study is the single (unified) system of ensuring the economic development and environmental safety of the sectoral activities of the economic system of Lori region of the Republic of Armenia
Description
Ը.00.02 «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար` Ս. Ա. Գևորգյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Ա. Ե. Զաքարյան, Ա .Վ. Մարգարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան ; Ատենանախոսություն՝ 136 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation