Роль эндовидеохирургии в комплексном лечении больных с холедохолитиазом / Էնդովիդեովիրաբուժության դերը խոլեդոխոլիթիազով հիվանդների համալիր բուժման մեջ

No Thumbnail Available
Date
2003
Authors
Բորոզան, Վարդան Ռաֆաիլի / Borozan Vardan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԱՆ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Abstract
Почти на всем протяжении прошлого столетия заболевания желчных путей остаются одной из центральных проблем хирургической гастроэнтерологии / Հետազոտությունները կատարվել են 138 խոլեդոխոլիթիազով տառապող հիվանդների մոտ, որոնք գտնվում էին ստացիոնար բուժման պայմաններում / On the base of clinical analysis of data of 138 patients with surgical pathology of choledocholithiasis (the main group consists 48 patinets, undergoing laparoscopic choledocholithotomy
Description
ԺԴ.00.15 «Վիրաբուժություն» մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2003 ; Ատենախոսության թեման հաստատված է Մ. Հերացու անվան ԵրՊԲՀ-ի գիտահետազոտական կենտրոնի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Ռ. Մելիքյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Մ. Համբարձումյան, Ռ. Հ. Կանայան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ» ՓԲԸ ; Սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Բժշկություն, բժշկական գիտություններ / Medicine, Medical Sciences
Citation