Պառլամենտական հանձնաժողովների իրավական կարգավիճակը (իրավահամեմատական վերլուծություն Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի օրինակով) / Legal status of parliamentary commissions (legal comparative analysis on the example of National Assembly of the Republic of Armenia)

No Thumbnail Available
Date
2009
Authors
Ալեքսանյան, Նարինե Սանասարի / Aleksanyan Narine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Abstract
Ատենախոսության հիմնական նպատակն է՝ ՀՀ Ազգային ժողովի հանձնաժողովների իրավական կարգավիճակի, գործունեության հետ կապված հարցերի համակարգային և իրավահամեմատական վերլուծության հիման վրա նրանց աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման ուղիների տեսական մշակումը, զարգացման հեռանկարների վերաբերյալ հայեցակարգային մոտեցումների առաջադրումը, ինչպես նաև հանձնաժողովների կարգավիճակն ամրագրող ՀՀ օրենսդրության հետագա կատարելագործումը / Основной целью диссертации является правовой статус и деятельность комиссий Национального Собрания РА. на основе системно-правового сравнительного анализа вопросов, связанных с теоретической разработкой путей повышения эффективности своей работы, концептуальных перспектив развития выдвижение подходов, а также дальнейшее совершенствование законодательства РА, определяющего статус комиссий
Description
ԺԲ.00.02 «Հանրային իրավունք - սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2009 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Շ. Հարությունյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Մ. Բադիրյան, Հ. Ի, Քոչարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation