Лингвостилистические закономерные соответствия в переводах с армянского языка на русский язык / Լեզվաոճական օրինաչափ զուգադրումները հայերենից ռուսերեն թարգմանություններում

No Thumbnail Available
Date
2009
Authors
Հովհաննիսյան, Թամարա Աշոտի / Hovhannisyan Thamara
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի Վ. Յ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան
Abstract
Художественный перевод есть особый способ межкультурной и межязыковой коммуникации, в основе которого лежит совершенно определенная система вербальных форм, несущих в себе смысл и значения, выраженные средствами одного языка и перекодированные в другой путем многообразных трансформаций, затрагивающих все уровни контактирующих языковых систем / Ատենախոսության հայեցակարգը հիմնվում է մի կողմից՝ թարգմանության հաղորդակցական տեսության դրույթների, իսկ մյուս կողմից՝ թարգմանության համադրական տեսության հիմնադրույթների վրա, որոնք և կանխատեսում են համեմատվող լեզուներում օրինաչափ համադրությունների առկայությունը
Description
Ժ.02.03 «Համեմատական և տիպաբանական լեզվաբանություն» և Ժ.02.04 «Սլավոնական լեզուներ» մասնագիտություններով բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2009 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Ռուս-Հայկական /Սլավոնական/ համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Յ. Խաչիկյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Ն. Հարությունյան, Օ. Ա. Գրիգորյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation