О расходимости треугольных и секторных сумм двойных рядов Фурье / Ֆուրիեի կրկնակի շարքերի եռանկյուն և սեկտորային գումարների տարամիտության մասին

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Մուրադյան, Կարեն Ռուբենի / Muradyan Karen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ
Abstract
Будем рассматривать области и следующих видов։ для любой возрастающей последовательности Wₖ, k = 1; 2․․․,областей вида (0.7) существует функция ƒ∈ ∩ₗ ≤ ₚ˂ ∞Lᴾ (T²) такая, что. limₖ ͢ ͚sup| Swₖ (x, у, ƒ)| ₌ ∞ п. в. На T²/ Ատենախոսությունում ստացվել են հետևյալ արդյունքները՝ գոյություն ունի ƒ ∈∩ₗ ≤ ₚ˂ ∞Lᴾ (T²) ֆունկցիա և (0.7) տեսքի Wₖ, k = 1,2,․․․․,լրիվ աճող տիրույթների հաջորդականություն այնպիսին, որ ₚ( Wₖ) →1 և տեղի ունի lim ₖ ͢ ͚⁡sup│Swₖ (x, y, ƒ) │₌ ∞ հ. ա. T²-ում / Main results of the thesis are the following: There exists a function ƒ∈ ∩ₗ ≤ ₚ˂ ∞Lᴾ (T²) and a complete increasing sequence of triangular regions Wₖ, k =1, 2,..., such that ₚ( Wₖ) →1 and lim ₖ ͢ ͚sup | Swₖ (x, у, ƒ)| ₌ ∞ a.e. on T²
Description
Ա.01.01 «Մաթեմատիկական անալիզ» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Ա. Կարագուլյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ու. Գոգինավա, Ա. Ա. Սահակյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 13 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation