Ոռոգելի հողերի հողաշինարարական կազմակերպման մեթոդների կատարելագործումը Արարատյան հարթավայրի և նախալեռնային գոտու պայմաններում / Improvement of land management organization methods of irrigated lands in Ararat valley and foothills

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Մարտիրոսյան, Ռուզաննա Ռազմիկի / Martirosyan Ruzanna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Abstract
Հայաստանի Հանրապետության հողային և ջրային պաշարների համալիր և արդյունավետ օգտագործման հիմնախնդրի լուծումը ունի ռազմավարական կարևոր նշանակություն տնտեսության տարբեր ճյուղերի կայուն զարգացման և հզորացման համար / Проблема успешного решения эффективного использования орошаемых земель прежде всего связана с комплексной организацией территории водопользователей и землепользователей с учетом сложившихся земельных отношений и особенностей сельскохозяйственного производства / Successful decision on the issue of irrigated land efficient use is primarily associated with the complex territory organization ofwater users and land managers considering current land relations and agricultural production peculiarities
Description
Զ.01.01 «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասնագիտությամբ գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Մ. Եղիազարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ռ. Ռ. Մանուկյան, Ս. Զ. Կրոյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 27 էջ։
Keywords
Գյուղատնտեսական գիտություններ / Agriculture
Citation