Հայերենը և նախահնդեվրոպական լեզուն

No Thumbnail Available
Date
2001
Authors
Գաբրիելյան, Յուրի / Gabrielyan Yuri
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Abstract
Չնայած գոյություն ունեցող մեծաթիվ ուսումնասիրություններին, ընդհանուր հնդեվրոպական լեզվավիճակի նկատմամբ հայերենի փոխհարաբերության, ինչպես նաև ցեղակից լեզուների հետ նրա ունեցած աղերսների խնդիրները դեռ այժմեական են / В диссертации на основе принципов и идей естественной лингвистики и диахронической типологии рассматривается проблема взаимоотношения армянского языка и индоевропейского праязыкового состояния, что является новым подходом к решению данной проблемы
Description
Ժ.02.03 «Համեմատական և տիպաբանական լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2001 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի գիտական խորհրդում ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Սարգսյան, Վ. Համբարձումյան, Մ. Խաչիկյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 30 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation