Քերականական իմաստափոխությունները հայերենի պատմական զարգացման մեջ (անվանական և բայական համակարգերում)

No Thumbnail Available
Date
2007
Authors
Զաքյան, Հրանուշ Սուրենի / Zakyan Hranush
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Abstract
Սույն աշխատանքը խոսքիմասային տարարժեքության և կրկնասեռության հարցի՝ գրաբարյան, միջինհայերենյան և արդիհայերենյան բառարանների հիման վրա կատարված քննության առաջին փորձն է / Данная работа представляет собой первую попытку представления изменений грамматических значениях в процессе исторического развития армянского языка, частности - изменения лексических значений и залоговых форм глагола на основе словарей
Description
Ժ.02.01 «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2007 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ո. Ս. Ղազարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ L. Մ. Խաչատրյան, Պ. Կ. Վարդապետյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հ. Թումանյանի անվան Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 18 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation