Խնդրային ստորադաս բաղադրիչով բարդ նախադասությունները 20-րդ դարի 50-60-ական թվականների հայ գեղարվեստական արձակում

No Thumbnail Available
Date
2010
Authors
Հայրապետյան, Լիլիթ Ունանի / Hayrapetyan Lilit
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Abstract
Աշխատանքի առարկան խնդիր ստորադասական բարդ նախադասությունն է, հայ շարահյուսագիտության մեջ եղած հայեցակարգերի ամբողջականացման հիման վրա դրա որպես քերականական երևույթի բնութագիրը, խնդրային կախյալ կառույցների իմաստաքերականական, կառուցվածքային, լեզվաոճական և վիճակագրական դրսևորումների ուսումնասիրությունը ըստ 20-րդ դ. 50-60-ական թթ. հայ գեղարվեստական արձակի / В настоящей работе исследуется сложноподчиненное предложение с дополнительным и его грамматические характеристики, основанные придаточным на систематизации концепций в синтаксисе, а также его семантико-грамматические, структурные, лингвостилистические и статистические проявления
Description
Ժ.02.01 «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2010 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Լ. Գ. Թելյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Ա. Հայրապետյան, Ն. Ժ. Սարգսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation