Փոքր և միջին առևտրային կազմակերպությունների վարկունակության բարձրացման հիմնախնդիրները (ՀՀ արտադրական կազմակերպությունների օրինակով) / The Issues on Increasing the Credit Standing of Small and Medium Enterprises (On the Example of Armenian Manufacturing Companies)

No Thumbnail Available
Date
2012
Authors
Միքայելյան, Ռազմիկ Արշակի / Mikayelyan Razmik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Abstract
Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամը ինչպես զարգացած, այնպես էլ շուկայական հարաբերություններին անցում կատարած նորանկախ երկրների առևտրային բանկերին պարտադրեց վերանայել տնտեսության իրական հատվածի հետ փոխհարաբերություններում փոխառուների վարկունակության գնահատման, վարկային ռիսկի կառավարման ավանդական մոտեցումներն ու մեխանիզմները / Мировои финансовый кризис вынудил коммерческие банки, как развитых, так и перешедших на рыночные отношения новых независимых государств, пересмотреть свои взаимоотношения с реальным сектором экономики в вопросе оценки кредитоспособности заемщиков, управления кредитными рисками / The Global Financial Crisis enforced commercial banks both in developed countries and newly independent states with transition economies to review the borrower credit appraisal, and traditional credit risk management practices (approaches and methods)
Description
Ը.00.03 «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2012 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Ե. Զաքարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Հ. Բայադյան, Ա. Վ. Մաթևոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 29 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation