Напряженно-деформированное состояние слоистых упругих тел при антиплоской деформации и кручении / Հակահարթ դեֆորմացիայի և ոլորման ժամանակ տարբեր տեսքի շերտավոր առաձգական մարմինների լարվածադեֆորմացիոն վիճակը / Stress-strain state of layered elastic solids of different shapes under anti-plain deformation and torsion

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Գասպարյան, Անուշ Վարազդատի / Gasparyan Anush
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտ
Abstract
В последние десятилетия наряду с традиционными однородными материалами типа металлов, древесин, резин и прочих, в машиностроении, в авиации, в стро- ительстве и других областях инженерной практики стали широко применяться новые конструкционные материалы-композиты, обладающие дискретной или непрерывной неоднородностью, с наперед заданными конструктивно выгодными физико-механиче- скими свойствами / Ատենախոսությունը նվիրված է երկրաչափական տարբեր տեսք ունեցող շերտավոր առաձգական մարմինների լարվածադեֆորմացիոն վիճակի վերաբերյալ խնդիրների հետազոտությանը հակահարթ խնդրի և ոլորման ժամանակ / The thesis is devoted to the study of stress-strain state of layered elastic solids of different geometrical shapes under anti-plain deformation and torsion
Description
Ա.02.04 «Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսութուն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսոոության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Մ. Մխիթարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Լ. Ա. Մովսիսյան, Գ. Զ. Գևորգյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի ճարտարագիտական պետական համալսարան (պոլիտեխնիկ) ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation