Изучение агробиоценозов горнорудных районов Армении и биотехнологическое восстановление загрязненных почв / Հայաստանի լեռնահանքային շրջանների ագրոկենսացենոզների ուսում և աղտոտված հողերի կենսատեխնոլոգիական վերականգնումըհայաստանի լեռնահանքային շրջանների ագրոկենսացենոզների ուսումնասիրումը և աղտոտված հողերի կենսատեխնոլոգիական վերականգնումը / Studying agrobiocoenoses of mining regions of armenia and biotechnological restoration of polluted soils

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Բելյաևա, Օլգա Ալեքսանդրի / Belyaeva Olga
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ
Abstract
Горнорудная промышленность является ведущей отраслью экономики Армении. Наряду с решением некоторых задач социально-экономического развития она создает многочисленные проблемы природоохранного характера, которые / Լեռնահանքային արդյունաբերությունը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության առաջատար ճյուղերից մեկը: Սոցիալ-տնտեսական բնույթի մի շարք խնդիրների լուծման հետ մեկտեղ այն ստեղծում է բնապահպանական բնույթի բազմաթիվ հիմնախնդիրներ, որոնք անմիջականորեն ազդում են նաև գյուղատնտեսական արտադրության վրա / Mining industry is one of priority sectors of Armenia, s economy, which besides solution of some problems related to social and economic development, brings forward numerous problems of nature protection character directly impacting the agricultural sector
Description
Գ.00.14 «Կենսատեխնոլոգիա» և Գ.00.11 «Էկոլոգիա» մասնագիտություններով կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնում և ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոնում ; Գիտական ղեկավարներ` Ա. Կ. Սաղաթելյան, Հ. Գ. Հովհաննիսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Հ. Գալստյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Գ. Ս. Դավթյանի անվան հիդրպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 25 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation