Տնտեսական գործունեության ազդեցությունը ջրի որակի և ջրամատակարարման կառավարման վրա / The influence of the economic activities on water quality and supply management

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Լևոնյան, Լևոն Հովհաննեսի / Levonyan Levon
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ
Abstract
Ջուրը հսկայական նշանակություն ունի ցանկացած երկրի տնտեսության, ինչպես նաև արդյունաբերության և գյուղատնտեսության բոլոր ճյուղերի համար: Չնայած երկրագնդի համեմատաբար մեծ քանակությամբ ջրային ռեսուրսների առկայությանը ջրի պահանջարկի և մարդու կարիքների բավարարման համար պիտանի են հիմնականում քաղցրահամ ջրերը, որոնք պարունակվում են լճերում, գետերում, սառցածածկույթներում և ստորգետնյա ավազաններում: Սակայն ջրային ռեսուրսների մեծ մասը ենթարկված է աղտոտման, որի հիմնական աղբյուրներն են՝ արդյունաբերական և կենցաղային կեղտաջրերը, ձնհալի և անձրևների ժամանակ գյուղատնտեսական դաշտերից տեղափոխվող պարարտանյութերը, անձրևի և ձյան միջոցով մթնոլորտից անջատվող զանազան նյութերը և այլն / Диссертация посвящена вопросам влияния хозяйственной деятельности на качество воды на управление водными ресурсами. Задачи исследования-изучить проанализировать влияние хозяйственной деятельности на управление водными ресурсами и на качество воды. На основе проделанных исследований предложены научно обоснованные механизмы улучшения этого управления, разработан комплекс мероприятий, направленных на сведение к минимуму воздействия этой деятельности / The thesis is devoted to the impact of the economic activities on water quality and supply management. The goal of the research is to study and analyze the impact of the economic activity on managing the quality and supply of the water, and based on the research, to suggest scientifically grounded mechanisms to improve them, as well as to work out complex measures and ways to minimzire this impact or to prevent it
Description
Ե.23.05 «Ջրատնտեսական համակարգեր և դրանց շահագործումը» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Մ. Մ. Մկրտումյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ն. Լ. Մելիքյան, Ա. Ռ. Մկրտչյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Տեխնիկական գիտություններ / Engineering & Technology
Citation