Влияние уточненных граничных условий в задачах изгиба и устойчивости прямоугольных пластин с учетом поперечных сдвигов / Ճշգրտված եզրային պայմանների ազդեցությունը ուղղանկյուն սալերի ծռման և կայունության խնդիրներում ընդլայնական սահքերի հաշվառսամբ

No Thumbnail Available
Date
1997
Authors
Անանյան, Արտակ Կլիմենտի / Ananyan Artak
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտ
Abstract
Одним из важнейших разделов механики деформируемого твердого тела является расчет пластинок на изгиб и устойчивость / Աշխատանքը նվիրված է ուղղանկյուն սալերի ծռման և կայունության խնդիրներում ճշգրտված եզրային պայմանների ազդեցությանը ընդլայնական սահքերի հաշվառմամբ
Description
Ա.02.04 «Պինդ մարմնի մեխանիկա» մասնագիտությամբ Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-1997 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Մ. Վ. Բելուբեկյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Ե. Բաղդասարյան, Ս. Վ. Սարգսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation