Взаимосвязь патологических отклонений слизистой оболочки полости рта и тканей пародонта с изменениями липидных компонентов биомембран при лейкемии (клинико-экспериментальное исследование) / Լեյկեմիայի հյուսվածքների ժամանակ բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի և պարոդոնտի ախտաբանական շեղումների կապը կենսաթաղանթների լիպիդային բաղադրամասերի փոփոխությունների հետ (կլինիկափորձարարական հետազոտություն)

No Thumbnail Available
Date
2004
Authors
Հարությունյան, Արմեն Վահանի / Harutyunyan Armen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Abstract
Согласно современным представлениям об этиологии и патогенезе поражений слизистой оболочки полости рта (СОПР) и тканей пародонта важную роль в их развитии играют заболевания других органов и систем организма / Աշխատանքը նվիրված է սուր լեյկոզով հիվանդ երեխաների մոտ բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի և պարոդոնտի հյուսվածքների ախտաբանական արտահայտումների տարածվածությանը, խորությանը և նրանց առաջացման ախտածնային որոշ մեխանիզմների բացահայտմանը բջջային մակարդակի վրա
Description
ԺԴ.00.12 «Ստոմատոլոգիա» մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2004 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստում 2004 թ. ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Գ. Տատինցյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Ա. Մելքումով, Վ. Մ. Հարությունյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԱՆ ակադ. Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 18 էջ։
Keywords
Բժշկություն, բժշկական գիտություններ / Medicine, Medical Sciences
Citation