Մակերևութային պլազմոնները մետաղական նանոգնդերի և նանոգլանների զույգերում

No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Մակարյան, Տարոն Հրաչի / Makaryan Taron
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Պասիվ մետաղական նմուշներում լիցքի ծավալային խտության տատանումների տարածումը հայտնի է որպես պլազմային ալիք: Քանի որ էլեկտրոնային գազի սեղմելիությունը մետաղում չափազանց փոքր է, հեշտությամբ գրգռվում են միայն ցանցի հաստատունից զգալիորեն մեծ ալիքի երկարությամբ ալիքներ: Երբ նմուշի չափերը փոքրանալով մոտենում են էլեկտրոնի ազատ վազքի միջին երկարությանը (լավ հաղորդիչներում այն կազմում է մոտ 30 նմ), կոլեկտիվ տատանումներ առաջացնող վերադարձնող ուժի բնույթը փոխվում է / Диссертация посвящена теоретическому исследованию зависимости частоты поверхностных плазмонов в парах металлических наносфер и наностержней от межчастичных расстояний, размеров частиц, диэлектрических свойств окружающей среды и свойств металла / The dissertation is devoted to the theoretical investigation of the surface plasmon frequency dependence of pairs of metal nanospheres and nanorods on interparticle distance, sizes of particles, dielectric properties of surrounding medium and properties of the metal
Description
Ա.04.03 «Ռադիոֆիզիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2011 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Հ. Ռ. Մինասյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Յ. Կրյուչկյան, Հ. Ա. Սարգսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկակական հետազոտությունների ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation